Důležité informace

Naše největší úsilí věnujeme vzdělávání dětí a péči o ně. Pro bezproblémový chod školky jsou důležité i věci na pozadí, které třeba nejsou na první pohled úplně patrné, ale bez nichž to nejde. Proto Vám na této stránce přinášíme základní informace, které mají spíše administrativní charakter, ale určitě pro Vás budou důležité.

 

Koho a kdy přijímáme

Obecně se dá říci, že přijímáme děti od dvou let. Pokud je dítě vyspělé a pobyt ve školce zvládne, může to být i dříve. Děti přijímáme kdykoliv během roku. Pokud je volné místo, není problém nastoupit druhý den. Stejně tak je ale možné se přihlásit třeba s ročním předstihem a mít tak místo jisté.

 

Ceny školného

Docházka 5 dní v týdnu– 15 990,-

 

Docházka 4 dny v týdnu– 13 990,-

 

Docházka 3 dny v týdnu – 11 990,-

 

Docházka 5 dní v týdnu dopoledne11 990,-

 

 

Všechny ceny jsou konečné a zahrnují kompletní péči a vzdělání dle našeho programu, stravu, libovolné zájmové kroužky a poradenství pro rodiče.

 

Při dlouhodobější absenci se část zaplaceného školného vrací zpět.

 

Provozní doba školky je od 7:30 do 18:00.

 

Při dopolední docházce se děti vyzvedávají mezi 12:30 – 13:00.

 

Daňová odpočitatelnost

Náklady na uhrazené školné v naší školce je možné odečíst z daňového základu FO (do výše 8 500,- ročně za jedno dítě).

 

Sponzorský dar

Při úhradě školného je možné se domluvit i na jeho částečné úhradě formou sponzorského daru.