top of page

Zážitky pro děti

Děti si nechtějí jenom hrát s hračkami. Chtějí poznávat svět, zajímají se o principy a logiku věcí. Celý svět je taaaak moc velký a školka tak malá. Proto se snažíme dětem zprostředkovat další zážitky, ukazovat jak věci fungují, co je na světě všechno možné a přiblížit jim tak svět dospělých. Chceme jim nabídnout zajímavé aktivity, tak aby si svůj začínající život užívali opravdu naplno.

Kroužky
Zájmové kroužky v naší školce na Praze 5 jsou pestré a zajímavé. Děti objeví spoustu nových věcí.
školka Praha 5, školka Praha 13, školka Stodůlky, soukromá školka Stodůlky, montessori školka Praha 5, školka začít spolu praha, anglická školka praha 5, soukromá školka praha 5, školka mensa, Mensa ntc learning, dobrá školka praha, kvalitní školka praha
Lekce plavání vedou odborné lektorky z Plavecké školy Pulec, kam jezdíme soukromým mikrobusem.

Kroužky

Zvídavý vědec – Hodně oblíbený kroužek samotnými dětmi. Pomocí nejrůznějších pokusů objevují další zákonitosti a zajímavosti z našeho světa. Např. zkoumají věci pod mikroskopem, vytvoří si vlastní ekosystém a vypěstují v něm malinké živočichy, vymodelují si sopku, která pak vytryskne lávu a další věci, které by jinak nezažili. Probíhá 1x za 14 dní.

 

Malý kutil – Každé dítě má radost, když si může něco vytvořit a odnést si to pak domů. V malých kutilech, ale nevytváříme žádné fádní a obyčejné výrobky, ale zaměřujeme se na opravdu zajímavé a netradiční kousky. Nejedná se o žádnou obyčejnou výtvarku nebo pracovní výchovu, ale o pořádnou dílničku, ze které „lezou“ opravdu originální kousky. Probíhá 1x za 14 dní.

 

Velký gurmán – Máme rádi jídlo a děti jsou moc rády, když můžou sami uvařit nebo upéct nějakou opravdovou delikatesu. Na kroužku Velkých gurmánů vytváříme dobroty, které moc krásně vypadají a stejně dobře chutnají. Hlavně je ale během celého procesu vytváří přímo děti, od přípravy a promíchání surovin až třeba po finální dozdobení. A jak jsou pak děti šťastné, když si rodiče pochutnávají… Probíhá 1x týdně.

 

Chytrý muzikant – Chytrý muzikant je hudební kroužek, který je důležitý a přínosný i pro děti, které jsou orientovány jiným, než hudebním směrem. Na základě práce s rytmem, muzikou a melodií učíme děti správně dýchat a speciálními cvičeními, připravenými ve spolupráci s Mensou, rozvíjíme intelekt a rozumové schopnosti dětí. Kromě toho si budujeme vztah k hudebním nástrojům a naučíme se základy hry na flétnu. Probíhá 1x týdně.

 

Tenis – Tento kroužek je zaměřen na tenisovou průpravu a snaží se v dětech ukotvit sportovního ducha. U malých dětí je důležité, aby získaly dobré pohybové návyky a naučily se správně ovládat své tělo a dobře koordinovat pohyby. Průběžně se do činnosti zapojují prvky z tenisu a v pozdější fázi již děti hrají s míčky i raketou. Probíhá 1x týdně.

 

Plavání – Co se v mládí naučíš… Plavecká výuka probíhá v bazénu v Radlicích a je vedena lektorkami plavecké školy Pulec. Děti se plavat učí postupně, nenásilně a používají speciální pomůcky pro usnadnění výuky. Díky rozdělení do skupin je učení opravdu efektivní a každé dítě se naučí plavat na dobré úrovni. Probíhá v jarním pololetí 1x týdně.

Canisterapie

Canisterapie

Canisterapie je založena na kontaktu člověka se psem a vzájemné pozitivní interakci. Zaměřuje se na řešení možných psychologických a citových problémů a pozitivně působí na sociální integraci. Canisterapie přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru a zlepšuje spolupráci ve skupině. V kombinaci s naším speciálním vzdělávacím programem tak děti ještě více zdokonalí a prohloubí své návyky a dovednosti. Canisterapie probíhá každý týden přímo ve školce pod vedením naší Aničky, certifikované instruktorky. 

Děti canisterapii s Májou přímo milují. Nenásilnou formou se tak mohou vzdělávat a zdokonalovat v mnoha činnostech.
Výlety
školka Praha 5, školka Praha 13, školka Stodůlky, soukromá školka Stodůlky, montessori školka Praha 5, školka začít spolu praha, anglická školka praha 5, soukromá školka praha 5, školka mensa, Mensa ntc learning, dobrá školka praha, kvalitní školka praha

Výlety

Chceme dětem ukázat svět a dát jim možnost v praxi poznat věci, o kterých si říkáme ve školce. Kromě toho, že jezdíme poznávat zajímavá místa, se také např. účastníme speciálních programů vytvořených speciálně pro předškolní děti, které normálně ani nemusí být k dispozici. Máme tak možnost už v raném věku přijít do kontaktu s Národní galerií, s hasiči na jejich stanici nebo pozorovat provoz ve fabrice Škoda Auto. Na výlet jezdíme jednou za měsíc.

Akce a projekty

Akce a projekty

Jsme aktivní, zajímáme se o dění kolem nás, snažíme se pomáhat, ale také se chceme občas pobavit a ukázat rodičům, co už vlastně všechno umíme. Proto jsme zapojeni do několika projektů a pořádáme různé akce a setkání:

 

  • Projekty – Ukliďme Česko, Celé Česko čte dětem, Den stromů, týdenní pobyt zahraničních stážistů organizace Aiesec, Charitativní organizace Dobrý Anděl.

  • Akce ve školce – Čarodějnická noc, Halloween, Dopravní den, Dětská olympiáda, oslavy českých svátků a tradic, oslavy narozenin.

  • Akce s rodiči – Workshopy pro rodiče, divadelní představení pro rodiče, setkání na zahradě školky.

Chceme dětem přinášet vzdělání, poznání i zábavu. Jsme zapojeni v několika projektech a ve školce si sami pořádáme nejrůznější akce.
Jsme zapsáni ve školském rejstříku.
Ve školce aplikujeme program Mensa NTC learning.
Spolupracujeme s dentální a ortodontistickou klinikou Perfect smile.
Jsme zapojeni do projektu recyklohraní, ukliďme svět.
Účastníme se projektu Celé Česko čte dětem.
Přispíváme na dobročinné projekty organizaci Dobrý anděl.
bottom of page