Zážitky pro děti

Děti si nechtějí jenom hrát s hračkami. Chtějí poznávat svět, zajímají se o principy a logiku věcí. Celý svět je taaaak moc velký a školka tak malá. Proto se snažíme dětem zprostředkovat další zážitky, ukazovat jak věci fungují, co je na světě všechno možné a přiblížit jim tak svět dospělých. Chceme jim nabídnout zajímavé aktivity, tak aby si svůj začínající život užívali opravdu naplno.

 

Kroužky

Zvídavý vědec – Hodně oblíbený kroužek samotnými dětmi. Pomocí nejrůznějších pokusů objevují další zákonitosti a zajímavosti z našeho světa. Např. zkoumají věci pod mikroskopem, vytvoří si vlastní ekosystém a vypěstují v něm malinké živočichy, vymodelují si sopku, která pak vytryskne lávu a další věci, které by jinak nezažili. Probíhá 1x za 14 dní.

 

Malý kutil – Každé dítě má radost, když si může něco vytvořit a odnést si to pak domů. V malých kutilech, ale nevytváříme žádné fádní a obyčejné výrobky, ale zaměřujeme se na opravdu zajímavé a netradiční kousky. Nejedná se o žádnou obyčejnou výtvarku nebo pracovní výchovu, ale o pořádnou dílničku, ze které „lezou“ opravdu originální kousky. Probíhá 1x za 14 dní.

 

Velký gurmán – Máme rádi jídlo a děti jsou moc rády, když můžou sami uvařit nebo upéct nějakou opravdovou delikatesu. Na kroužku Velkých gurmánů vytváříme dobroty, které moc krásně vypadají a stejně dobře chutnají. Hlavně je ale během celého procesu vytváří přímo děti, od přípravy a promíchání surovin až třeba po finální dozdobení. A jak jsou pak děti šťastné, když si rodiče pochutnávají… Probíhá 1x týdně.

 

Chytrý muzikant – Chytrý muzikant je hudební kroužek, který je důležitý a přínosný i pro děti, které jsou orientovány jiným, než hudebním směrem. Na základě práce s rytmem, muzikou a melodií učíme děti správně dýchat a speciálními cvičeními, připravenými ve spolupráci s Mensou, rozvíjíme intelekt a rozumové schopnosti dětí. Kromě toho si budujeme vztah k hudebním nástrojům a naučíme se základy hry na flétnu. Probíhá 1x týdně.

 

Tenis – Tento kroužek je zaměřen na tenisovou průpravu a snaží se v dětech ukotvit sportovního ducha. U malých dětí je důležité, aby získaly dobré pohybové návyky a naučily se správně ovládat své tělo a dobře koordinovat pohyby. Průběžně se do činnosti zapojují prvky z tenisu a v pozdější fázi již děti hrají s míčky i raketou. Probíhá 1x týdně.

 

Plavání – Co se v mládí naučíš… Plavecká výuka probíhá v bazénu v Radlicích a je vedena lektorkami plavecké školy Pulec. Děti se plavat učí postupně, nenásilně a používají speciální pomůcky pro usnadnění výuky. Díky rozdělení do skupin je učení opravdu efektivní a každé dítě se naučí plavat na dobré úrovni. Probíhá v jarním pololetí 1x týdně.

 

Canisterapie

Canisterapie je založena na kontaktu člověka se psem a vzájemné pozitivní interakci. Zaměřuje se na řešení možných psychologických a citových problémů a pozitivně působí na sociální integraci. Canisterapie přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru a zlepšuje spolupráci ve skupině. V kombinaci s naším speciálním vzdělávacím programem tak děti ještě více zdokonalí a prohloubí své návyky a dovednosti. Canisterapie probíhá každý týden přímo ve školce pod vedením naší Aničky, certifikované instruktorky. 

 

Výlety

Chceme dětem ukázat svět a dát jim možnost v praxi poznat věci, o kterých si říkáme ve školce. Kromě toho, že jezdíme poznávat zajímavá místa, se také např. účastníme speciálních programů vytvořených speciálně pro předškolní děti, které normálně ani nemusí být k dispozici. Máme tak možnost už v raném věku přijít do kontaktu s Národní galerií, s hasiči na jejich stanici nebo pozorovat provoz ve fabrice Škoda Auto. Na výlet jezdíme jednou za měsíc.

 

Akce a projekty

Jsme aktivní, zajímáme se o dění kolem nás, snažíme se pomáhat, ale také se chceme občas pobavit a ukázat rodičům, co už vlastně všechno umíme. Proto jsme zapojeni do několika projektů a pořádáme různé akce a setkání:

 

  • Projekty – Ukliďme Česko, Celé Česko čte dětem, Den stromů, týdenní pobyt zahraničních stážistů organizace Aiesec, Charitativní organizace Dobrý Anděl.

  • Akce ve školce – Čarodějnická noc, Halloween, Dopravní den, Dětská olympiáda, oslavy českých svátků a tradic, oslavy narozenin.

  • Akce s rodiči – Workshopy pro rodiče, divadelní představení pro rodiče, setkání na zahradě školky.