top of page

Vzdělání dětí

Každé dítě je specifická osobnost. Každé dítě má vlohy a nadání pro něco jiného. V předškolním věku má dítě obrovskou schopnost absorbovat nové podněty a učit se nové věci. Takovou, jakou už později nikdy v životě mít nebude. Ideálem učení pro nás nejsou jen vědomosti, ale především schopnost se sám učit a mít z toho radost. Proto je pro nás nesmírně důležité, věnovat se individuálně každému dítěti a dát mu pevný základní stavební kámen, tak aby bylo schopné bez problémů obstát a prosadit se v dnešním světě.

Vzdělávací program

Vzdělávací program

Vzdělávací program považujeme za hlavní přednost naší školky. Není převzatý, ani vytvořený jen podle jedné vzdělávací metody, ale zohledňuje a vybírá zejména ze tří pro nás nejvíce inspirujících metod, které jsou v současné době v předškolní pedagogice aplikovány - konkrétně „Montessori“, „Waldorf“ a „Začít spolu“. Kromě toho dále spolupracujeme s vybranými institucemi a organizacemi jejichž poznatky zařazujeme do našeho programu – konkrétně např. s institucí „Mensa“. Každá vzdělávací metoda je specifická a přináší jak velmi kvalitní prvky, tak ale i prvky, které jsou podle nás rozporuplné až kontroverzní. Náš vzdělávací program a jeho jednotlivé pilíře jsme sestavili na základě naší sedmi leté zkušenosti s provozováním Veselé školky a neustálé práci s dětmi a zejména vyhodnocování výsledků všech činností a přístupů během této doby. Zároveň jsme jednotlivé prvky našeho programu zvolili tak, aby reflektovali vývoj dnešního světa a děti maximálně připravily na pozdější bezproblémové a úspěšné uplatnění v něm. Náš vzdělávací program je nastaven tak, abychom u každého dítěte důkladně rozvinuli všechny oblasti rozvoje a všechny stránky jeho osobnosti. Díky velmi individuálnímu přístupu ke každému dítěti, dosahujeme nadprůměrných výsledků, které dalece přesahují požadavky a osnovy Ministerstva školství České republiky. Vzdělávací program je komplexní souhrn všech činností a aktivit a každá jednotlivá věc v něm má svůj smysl a účel a je důležitá pro správný a vyvážený rozvoj dítěte. Tematicky je program sestaven tak, abychom byli schopni u každého dítěte odhalit oblast, ve které se může najít a která je mu blízká a zajímá ho.

Angličtina
Angličtinu se učíme dvakrát týdně. Je to tak efektivní a nezasahuje to do rozvoje ostatních stránek osobnosti.

Jak je to u nás angličtinou

Angličtinu děti učíme, ale ne tak, aby to bylo na úkor jiných oblastí a činností. Nejdůležitější pro dítě v předškolním věku by mělo být, aby získalo pevné základy v oblastech, znalostech a činnostech, které bude potřebovat v dalších etapách svého života a na kterých by mělo stavět. Když tyto základy nebude mít pevně ukotvené, může mu další vzdělávání a rozvoj v některých oblastech dělat problémy. Proto náš program není veden v angličtině a na děti mluvíme česky. Angličtinu mají vždy dvakrát týdně v hodinovém bloku, kdy jsou intenzivně vzdělávány, podle svého věku a schopností. Tento styl výuky se nám maximálně osvědčil. V šesti letech, kdy dítě odchází do školy má vybudovanou velmi dobrou a silnou základní znalost anglického jazyka. Při navazujícím učení na základní škole, nemá problém dosáhnout úrovně rodilého mluvčího.

Hodnocení dětí

Hodnocení dětí

Každé dítě je pro nás individuální osobnost, která má specifické vlohy, specifické potřeby a svůj vlastní směr, kterým se ubírá. Je pro nás klíčové s každým dítětem pracovat tak, abychom našli jeho přednosti, odhalili směr, který ho baví a ve kterém vyniká a všimli si oblastí, na které bude potřeba se více soustředit, aby je dítě bez problému zvládlo. Proto máme stanoven systém vyhodnocování výsledků a pravidelné sebereflexe vzdělávacích činností pro každé jednotlivé dítě. Díky tomu jsme schopni být maximálně efektivní a pracovat s každým dítětem dle jeho specifických potřeb. To nám umožňuje nadstandardně rozvíjet děti v oblastech, které jim jdou a zajímají se o ně a také naopak poskytuje dostatek prostoru se dětem věnovat v oblastech, kde tolik nadané nejsou, ale které je důležité zvládnout. Rodiče dostávají 1x za 3 měsíce vypracované odborné hodnocení svého dítěte, kde je podrobně popsáno, jak si vede v jednotlivých oblastech, v čem vyniká a na čem je potřeba pracovat. Na závěr, když dítě odchází do školy, pak dostávají rodiče podrobnou zprávu, kde je zhodnocen celkový vývoj a znalosti dítěte a směr, kterým má dítě tendenci se ubírat. Tento dokument je vhodný nejen pro rodiče, ale také pro třídní učitelku ve škole, která pak může s dítětem efektivně a účinně pracovat.

Díky analýze a sledování pokroků dítěte jsme schopni ho vzdělávat maximálně efektivně.
Sebereflexe dětí
Učíme děti, aby byly schopné zhodnotit svoji činnost a posoudit, jak si v ní vedly.

Sebereflexe dětí

Toto je jeden z důležitých prvků vzdělávání v naší školce. S každým dítětem si pravidelně samostatně sedneme a diskutujeme o věcech, které jsme dělali a které jsme se naučili. Společně vedeme rozhovor, rozvíjíme myšlenky, bavíme se o tom, co se nám povedlo a co třeba naopak tolik ne. Dítě se pak nebojí projevit, když něco zná a nebojí se zeptat, když mu něco není jasné. Snažíme se, aby se každé dítě umělo samo ohodnotit a bylo schopné posuzovat kladné i záporné důsledky svých činů.

Profil absolventa

Profil našeho absolventa

 • Dokonalá znalost českého jazyka, správná výslovnost

 • Zdravé sebevědomí

 • Samostatný

 • Rozvinuté všechny oblasti a stránky osobnosti

 • Ohleduplný

 • Zodpovědný za sebe a za své činy (bere v úvahu, co svým chováním způsobuje)

 • Schopný najít konstruktivní řešení (konfliktu)

 • Průbojný (ví, co chce a za tím si jde)

 • Schopný se zařadit do kolektivu a mít v něm svou roli (nebýt v ústraní)

 • Váží si svojí práce i práce druhých

 • Věci neposuzuje izolovaně, ale v širším kontextu a souvislostech

Každé dítě chceme vzdělat a rozvinout ve všech oblastech a dát mu tak pevné základy pro budoucí navazující vzdělávání.
Mensa NTC Learning
Aplikujeme vzdělávací metodu Mensa NTC learning pro maximální rozvoj mozkových synapsí u dítěte.

Mensa NTC Learning

Intelekt každé jednotlivé osoby závisí, kromě počtu samotných nervových buněk, z velké části na počtu vazeb mezi neurony. Ty se vytváří postupně během vývoje člověka. 75% těchto spojení (synapsí) se vytvoří do 7 let věku. A plných 50% do 5 let věku. Je proto naprosto klíčové, jak se s dětmi v těchto letech pracuje a jaký počet synapsí se podaří v předškolním věku vytvořit. V dalším průběhu vzdělávání (na základní a střední škole) je možné ovlivnit již jen zbylých 25% z celkového možného počtu vytvořených spojení. Naši pedagogové mají absolvovaný roční vzdělávací kurz v české pobočce organizace Mensa a ovládají tak program NTC Learning, který je zaměřen právě na maximální rozvoj mozku dětí a jejich intelektu. Tento program je implementován do našich vzdělávacích aktivit a činností. Považujeme za klíčové v tomto ohledu spolupracovat a konzultovat naše vzdělávací aktivity s odborníky z organizace Mensa. Co nám totiž v této oblasti při vývoji dítěte uteče, to už nikdy nedoženeme…

 

Více informací o programu „Mensa ITC Learning“.

Práce s předškoláky

Práce s předškoláky

Školka je první stupeň vzdělávání a je důležité na něj správně navázat. V posledním roce předškolního vzdělávání s dětmi pracujeme tak, aby byly připraveny na vstup do školního prostředí. Zaměřujeme se na speciální úlohy a cvičení a s dětmi se chodíme do škol dívat. Je důležité znát potenciál dítěte, jeho znalosti a úroveň rozvoje a úměrně tomu vybrat správnou školu. Proto v tomto období intenzivně spolupracujeme s rodiči a konzultujeme s nimi možné varianty. Společně se pak snažíme najít tu úplně nejvhodnější pro jejich dítě.

Díky aplikaci našeho programu jsou děti na nadstandardní úrovni znalostí a schopností v porovnání s ostatními žáky.
Jsme zapsáni ve školském rejstříku.
Ve školce aplikujeme program Mensa NTC learning.
Spolupracujeme s dentální a ortodontistickou klinikou Perfect smile.
Jsme zapojeni do projektu recyklohraní, ukliďme svět.
Účastníme se projektu Celé Česko čte dětem.
Přispíváme na dobročinné projekty organizaci Dobrý anděl.
bottom of page